QUY ĐỊNH LÀM ĐỀ THI

In
Mẫu qui định làm đề thi hết học kỳ II cho tất cả các môn

SỞ GD & ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II

Năm học 2013 – 2014

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 10

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề này có 03 câu, 01 trang)

 

 

Câu 1: (3.5 điểm)

Câu 2: (4 điểm)

Câu 3: (2.5 điểm)

---------------------------Hết---------------------------------

SỞ GD & ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

HDC ĐỀ KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II

Năm học 2013 – 2014

MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 10

Thời gian làm bài: 60 phút

(HDC có 03 câu, 02 trang)

 

 

Câu

Nội dung

Điểm

 

1

Lưu ý:

1. Mã font : Unicode Times New Roman,

2. Cỡ chữ thường 14, chữ hoa 12

3. Cách ghi tên file: Môn-Kỳ thi-Lớp-Tên người ra đề-Năm-NH.doc

Ví dụ: đề Sử - Học kỳ II- Lớp 10 của Trang năm 2014 thì tên file là:

S-HKII-L10-Trang-2014-NH.doc

Môn Toán: T                Môn Hóa: H                 Môn Sử: S

Môn Văn: V                 Môn Sinh: SI               Môn Địa: Đ

Môn Lý:     L                Môn Anh: A                 Môn Tin: TI

 

Môn GDQP-AN: QP


Tin cũ hơn: